Feeds:
Bydraes
Kommentare

Welkom, alle mede-pelgrims

Hierdie blog het ontstaan met die oog daarop om taalonderwysers aan te spoor om hul leerders te stimuleer om kreatief te skryf – daar is dus stories, gedigte, pogings en prosesse om kreatief te skryf. Die deelnemers sou studente by Stellenbosch Universiteit, en die dosent self wees. Die geskrifte is meestal uitkomste van werkswinkels, slypsessies en retreats aangebied en bygewoon deur estelleke.

Mettertyd het die blog ‘n kuberruimte geword om die woorde te sê wat al die jare van ‘n stowwerige pelgrimstog iewers gelê en wag het om ‘n stem te word. Geen verskoning word vir laasgenoemde aangebied nie, hoewel die behoefte om daarna te verwys dalk wel apologeties skyn (blyk) te wees. Tensy anders vermeld, is die skrywer van die pogings estelleke self.

‘n Ander blog om dop te hou, is die volgende:

http://klaskenades.wordpress.com (onderrig van kreatiewe skryf)

Heil die leser!

Voel vry om deel te neem in Afrikaans, Engels of Nederlands.

Advertisements